Am. Swallow-tailed kite Elanoides forficatus


More Am. Swallow-tailed kite information:

(Species Account)